ABS-support.eu ® 

helpt u met advisering, begeleiding en scholing op maat. De adviseurs (bege)leiden u bij (complexe) participatieve trajecten naar optimaal en duurzaam resultaat. Voorbeelden hiervan zijn de begeleiding bij het opstellen van bedrijfsplannen, beleid, bestemmingsplannen, (city)marketing, sales, handhaving en kwaliteitszorg en het implementeren van nieuwe wetten. ABS-support.eu is bekend binnen de overheid en bij het bedrijfsleven. Door de klinkende resultaten sluiten ook steeds meer particulieren aan bij het bedrijf. 

De dienstverlener voor ondernemend Benelux

is gespecialiseerd in communicatie, rechten en organisatieontwikkeling, de rode draad binnen elke organisatie(ontwikkeling). De adviseurs kunnen u met allerlei vraagstukken helpen. Enkele illustratieve voorbeelden daarvan zijn: 

1) U heeft een vergunning van de overheid nodig of een subsidie en u weet niet goed hoe u dat het meest efficiënt kunt aanvragen met bovendien de grootste kans op succes; 

2) U wilt meedingen in een aanbesteding, maar het ontbreekt u aan de kennis en ervaring om dat op een juiste wijze aan te pakken. 

3) U wilt een bedrijf aan huis beginnen of een andere bestemming voor uw perceel en u wilt weten of dat mogelijk is;

4) U wilt weten hoe u de sport & cultuur kunt blijven ondersteunen in financieel zwaar weer;

5) U wilt uw ontwikkelingsmogelijkheden ontdekken en een (bedrijfs)doorstart realiseren.

ABS-support.eu kan u bij deze en vele andere vragen uitstekend helpen! De adviseurs bieden u oplossingen op maat, zodat u niet alleen de gewenste resultaten boekt maar tegelijkertijd ook besparingen realiseert! 

De inspirator voor de overheid

helpt de overheid de regierol in de participatie maatschappij resultaatgericht op te pakken en in te vullen. Verder helpt ABS-support.eu de overheid vraagstukken rondom schaalgrootte, bestuurskracht, decentralisatie, transparantie, efficiëncy en bezuinigingen helder in kaart te brengen en de antwoorden daarop duurzaam in de organisatie te implementeren.       

Informatie 

over ons team vind u  hier. Samen van de participatiemaatschappij een succes maken, zien wij als het ultieme toekomstbeeld. Daarin speelt uw succes ook een doorslaggevende rol. Spreekt u dat aan? Neem dan snel contact op zodat wij uw toekomstbeeld kunnen bespreken en realiseren! Door het uitgebreide en diverse netwerk kan ABS-support.eu altijd de juiste professional voor u leveren. Voor meer informatie kunt u de brochure van ABS-support.eu downloaden of opvragen. 

brochure-1.png  nieuw_icon-1.png  twitter2-1.png  Linkedin_group2-1.png